مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

ترموستات توستر

 مراجعه کنندگان عزیز برای خرید انواع ترموستات چینی  :

( تک زمانه  / اتوای  / سماوری ) وارد سایت ماهوت الکتریک شوید.

ترموستات توستر چیست و چه کاربردی دارد؟

ترموستات توستر برای انواع مدل های توستر استفاده میشود.

ترموستات توستر مثل هر ترموستات دیگری وظیفه کنترل کردن دما توستر را دارد.

کاربرد ترموستات توستر به این صورت است که بعد از روشن کردن توستر دما و بعد از این که دما توستر مشخص شد.

ترموستات شروع به کار میکند و دمای توستر را به دمای مشخص میرساند و بعد از آن ترموستات توستر جریان برق را قطع میکند.

اگر این ترموستات وجود نداشت دمای توستر به قدری بالا میرفت که باعث سوختن توستر میشد.

بعد رسیدن توستر به دمای مشخص شده و بعد از خاموش شدن توستر بعد از گذشت زمان دمای توستر پایین تر از حد مشخص شده میاید. بعد اخلاف دمایی 3 الی 5 درجه سانتی گراد اخلاف دوباره توستر به وسیله ترموستات روشن شده.

و دوباره دما توستر را به حد مشخص شده میرساند و این چرخه تا زمان روشن بودن توستر ادامه پیدا میکند.

ترموستات توستر سنسور های مختلفی برای اندازه گیری دما توستر دارند که از آن ها استفاده میکنند.

ترموستات ها از هر لحاظ به دسته های مختلفی تقسیم میشوند.

ترموستات ها از لحاظ محل نصب به چند دسته (اتاقی – کانالی – مستغرق  – جداری ) تقسیم میشوند.

از نظر نوع عملکرد به دسته های (انواع قعطی و وصلی _ تدریجی ) تقسیم میشوند.

از نظر حرارت به دسته های (حرارتی _ برودتی ) تقسیم میشوند.
از نظر رنج به دسته های ( صفر – بالای صفر) تقسیم میشوند.
از نظر تعداد محل کار به دسته های ( یک مرحله ای – دو مرحله ای ) تقسیم میشوند.
از نظر نوع سنسور به دسته های ( بیمتالی _ فانوسه ای _ رئوستا _ دیافراگمی ) تقسیم میشوند.
از نظر فصلی به دسته های (تابستانی _ زمستانی _ دوفصلی ) تقسیم میشوند.

ترموستات توستر از دو بخش تشکیل شده است بخش اول ترمو و بخش دوم استارت است.

که معنی آن ها به این صورت است ترمو به معنی حرارت و استارت به معنی قطع و وصل کردن میباشد.

یعنی ترموستات به معنای قعط و وصل کردن با تغیر حرارت است.

ترموستات های توستری از جنس بدنه فلزی میباشند.